De taal van Tim Hofman en zijn BOOS-achterban

De YouTube-hit van BNNVARA met Tim Hofman heeft naast een nieuw en best succesvol concept ook zijn eigen taaltje ontwikkeld. Waar de meeste vergelijkbare televisieprogramma’s langdradige en soms onbegrijpelijke zinnen gebruiken voor serieuze onderwerpen, wordt er in #BOOS de draak gestoken met alles. Maar niet met de spellingsregels. Het mag dan een taalzooitje lijken bij #BOOS, maar ze maken er wel consistent een zooitje van. En dat maakt het nou juist zo leuk.

Hieronder is het taalzooitje in een aantal regels samengevat. De lijst is niet compleet, omdat de taal van #BOOS, net als elke andere taal, natuurlijk ook aan verandering onderhevig is.

Foneties

Zo veel mogelijk zelfstandig naamwoorden en werkwoorden worden fonetisch geschreven. Foneties dus. En hoofdketoor. Soms zijn er meer mogelijkheden, zoals polisie. Of perlitie. Of plisie. Afhankelijk van hoe je het uitspreekt.

Van woorden waar geen meervoud voor bestaat, kan in #BOOStaal wel gewoon een meervoud gemaakt worden: uitlegs. Het vormen van meervoud gaat op twee extra manieren: de finale /n/ wordt weggelaten (probleme, klootzakke) en verkleinwoorden eindigen op het suffix -sj of -tsj (handsj omhoog), afhankelijk van de voorgaande consonant.

Sjernees

Verkleinwoorden eindigen eigenlijk altijd op het suffix –tsj, óók enkelvoud, want zo zeg je het ook. Roetveegpietsj, kindsj, computerspelletsj.

Waar je een /r/ hoort, schrijf je hem ook: privercy, viezezjieperket, ecernomie, namerlijk, gerzellig, spaargetti, sjernees. Dit gebeurt vooral na de schwa (die klank die je krijgt als je alleen je mond opendoet en geluid maakt). De overgang van een schwa naar een volgende consonant gaat gewoon een stuk makkelijker met een /r/ ertussen.

West-Fries

Lastige onderwerpen kun je met #BOOS wel over praten, maar door de nieuwe manier van samenstellingen vormen zal het nooit moeilijk zijn. Probeer eens: terrorismegedoe, liegmeneer en geweldsdingen.

Infinitieven in een imperatief eindigen altijd op een klinker en worden gecombineerd met ff. ff sorry zegge; ff uitlegge dat je dat niet moet doen; Tim probeer ff te artikulere anders.

De taal van #BOOS merkt ook invloeden vanuit het West-Fries. Schroom dus niet om de -t bij de derde persoon enkelvoud weg te laten: Marije heb; je eige toekormst bedoel ze.

Het wordt niet aangeraden de stijl van #BOOS ook maar ergens in je academische loopbaan te gebruiken, want dabellelulleh*.**

* ‘dan ben je de lul he’

** behalve in het kader van sociolinguïstisch onderzoek

juli 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een bezoek aan twee evangelische kerken in Antwerpen

Terwijl het aantal kerkgangers in België daalt, groeit het aantal migrantenkerken gestaag. In Groot-Antwerpen zijn momenteel 165 buitenlandse evangelische kerken, waarvan ongeveer 16 in het district Merksem. Twee van deze gemeenschappen die iedere zondag samenkomen zijn de Faith Foundation en de Presbyterian Church of Cameroon, die ik een bezoek bracht. Rond 11 uur parkeert een […]

Read More

Een rookmelder in ons hoofd

Angst houdt je in leven. Dat wisten onze voorouders al. Ouders zeggen dus best tegen hun kind: “Ik begrijp dat je bang bent, maar je gaat het toch doen,” in plaats van “Wees maar niet bang”. Bang zijn is namelijk een natuurlijke reactie. Het is goed dat we dingen eng vinden. Maar wat gebeurt er in ons lichaam […]

Read More

Zouden religies de planeet kunnen redden?

De secularisering van maatschappijen zou funest kunnen zijn voor de planeet. Ik ben niet religieus, en weet ook niet genoeg van religies af om grote conclusies te trekken over de rol van religie en het omgaan met de planeet, maar dat de planeet onder secularisatie lijdt, geloof ik wel. Onlangs las ik een artikel van oud-collega […]

Read More