[check] Masturberen helpt niet per se tegen menstruatiekrampen

In maart 2021 kopte onder andere HLN dat masturberen zou helpen menstruatiepijn te verminderen. Deze resultaten kwamen uit een onderzoek van Womanizer (een bedrijf dat vibrators verkoopt) en Lunette (een bedrijf dat menstruatiecups verkoopt). Ze wilden erachter komen of masturberen helpt bij het verminderen van menstruatiekrampen, en in welke mate. Het is niet te zeggen of masturberen inderdaad helpt tegen menstruatiekrampen, en of het beter helpt dan andere middelen.  

Geen tijd om te lezen? Dit zijn de conclusies:

  • Uit de studie van Womanizer en Lunette is niet te concluderen dat masturberen beter werkt dan andere middelen om menstruatiekrampen te verminderen.
  • Er kan een kern van waarheid inzitten, aangezien er endorfines vrijkomen bij het hebben van een orgasme, wat pijnverlichtend werkt.

Womanizer en Lunette voerden in mei 2020 een onderzoek uit onder 486 vrouwen uit 18 verschillende landen. Ze wilden weten of masturbatie effectief was tegen menstruatiekrampen. De participanten werden gevraagd om drie maanden lang geen pijnstillers te slikken en wel te masturberen. De gemiddelde leeftijd was 27 jaar en varieerde van 18 tot 49 jaar oud. Voor de deelname kregen de participanten een Womanizer vibrator en een Lunette menstruatiecup om hen te helpen tijdens het onderzoek.

Niet zeker of masturberen helpt tegen menstruatiekrampen: vertekende data

Het is niet duidelijk of masturberen beter werkt tegen menstruatiekrampen dan andere middelen zoals pijnstillers, en of je dan voor, tijdens of na de menstruatie het beste kunt masturberen. Het is ook niet te zeggen hoe vaak je dan zou moeten masturberen.

Womanizer en Lunette rapporteren dat 70% van de participanten aangaf dat ‘regular masturbation’ een impact had op de intensiteit van hun menstruatiekrampen. Van die 70% gaf 31% aan dat het ‘veel’ helpt en 62% ‘een beetje’. De betekenis van ‘regular masturbation’ is echter niet eenduidig gemaakt in het onderzoek, het houdt namelijk geen rekening met de frequentie en het moment van masturberen. 

De term ‘menstruberen’ die door de onderzoekers wordt gebruikt is daardoor misleidend. In het artikel van HLN staat dat Womanizer oproept te masturberen tijdens de menstruatie, maar dat klopt niet. Er is niet onderzocht of masturberen tíjdens de menstruatie effectief is: 20% van de participanten deed dit wel, maar 45% deed het ‘regelmatig door de maand heen’, de rest deed het voor (28%) of na de menstruatie (7%). De frequentie varieerde van 1 tot 3 keer per maand (23%) tot meer dan 10 keer per maand (20%). Er is in het onderzoek geen verband gelegd tussen de frequentie van masturbatie en de vermindering van de menstruatiekrampen. 

In het rapport worden vooral cijfers uitgelicht die een duidelijke verandering laten zien, de data die niet is veranderd, wordt niet toegelicht. Participanten werden bijvoorbeeld gevraagd aan te geven hoe vaak ze krampen hebben op de eerste dag van hun menstruatie, waarbij 16% aangaf dat soms te hebben, 35% vaak en 37% altijd. Na de testfase steeg het percentage van de eerste groep naar 23% en daalde de laatste groep naar 25%. In het rapport wordt een rechtstreeks verband geconcludeerd, maar de middelste groep veranderde niet, wat niet wordt uitgelicht in het onderzoek. Ook worden er geen significantie-cijfers getoond.

Cyclusvariaties spelen een belangrijke rol

Het wereldwijde onderzoek is uitgevoerd bij vrouwen uit 18 landen, waarvan de spreiding vertekend is en zich vooral centreert rond Westerse landen: twaalf Europese landen, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast deden participanten uit Hong Kong, Singapore en Zuid-Korea mee. De spreiding van de participanten over de landen is onbekend. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Glasgow en de Universiteit van Londen bestaan er echter regionale en socio-economische verschillen in onder andere de duur van de menstruatie en de hoeveelheid bloed die een vrouw verliest. 

Menstruatiecyclussen zijn elke maand anders en menstruatiekrampen kunnen 8 tot 72 uur duren. Onder de leeftijd van 25 jaar is de cyclusvaratie het hoogst en tussen 35 en 39 jaar is de cyclus het meest stabiel. Anna Druet, onderzoeker bij de menstruatie-app Clue, schrijft: ‘De lengte van je cyclus, de intensiteit van je menstruatie, en de symptomen die daarbij horen, kunnen allemaal fluctueren. Deze variaties zijn over het algemeen normaal en gezond.’ Het afnemen van menstruatiekrampen bij de deelnemers van het onderzoek kan dus net zozeer een gevolg zijn van een normale cyclus. 

Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op zelfrapportage, wat meestal een onbetrouwbare manier van meten is. Ook is er geen gebruik gemaakt van een controlegroep die van andere middelen zoals pijnstillers gebruik maakt. Dit in combinatie met het feit dat de deelnemers producten kregen van de bedrijven die het onderzoek uitvoerden, en het ontbreken van significantiecijfers maakt de resultaten van het onderzoek erg twijfelachtig.

Masturbatie kan kort pijnverlichtend werken

Er kan een kern van waarheid inzitten dat masturberen helpt tegen menstruatiekrampen. In het artikel van HLN zegt gynaecoloog Tom Bovyn dat opwinding je kan afleiden van de pijn. Daarnaast schrijft Maisi Hill in het boek Period Power dat orgasmes een van haar meest aanbevolen tips zijn om menstruatiekrampen te verminderen. Orgasmes werken ontspannend, helpen je slapen, en zorgen ervoor dat er stofjes vrijkomen als serotonine, dopamine en endorfines, die helpen je humeur te verbeteren en pijn te verminderen. Maar, schrijft Hill, als je luistert naar muziek, een massage neemt of buiten bent, komen deze stofjes ook vrij. Zo toont onderzoek uit India onder 80 vrouwen aan dat yoga ook kan helpen tegen menstruatiekrampen.

Komisaruk en Whipple deden in 1985 onderzoek naar masturbatie bij 20 vrouwen en kwamen erachter dat de pijngrens significant hoger lag tijdens vaginale stimulatie, vergeleken met de controleconditie na de stimulatie. Masturbatie kan dus pijnverlichtend werken, maar dat werkte in dit onderzoek niet door na de stimulatie.

Conclusie

Het kan geen kwaad om te ‘menstruberen’, maar het is niet te zeggen of masturberen, al dan niet tijdens de menstruatie, helpt tegen menstruatiekrampen. Ook is het niet bekend of het beter helpt dan andere middelen. Een orgasme kan ontspannend werken, maar het is niet duidelijk hoe lang dat pijnverlichtend zou werken, en het is onduidelijk wanneer en hoe vaak je zou moeten masturberen.

Geraadpleegde bronnen

Nieuwe studie over de voordelen van ‘mestruberen’: masturberen zou menstruatiepijn verminderen. HLN, maart 2021.

Lunette x Womanizer – The Menstrubation Study. Lunette, z.d.

The Menstrubation Study. Womanizer & Lunette, z.d.

Masturbation: The Natural Painkiller? The Results of the Menstrubation Study. Menstrubation.com, z.d.

The normal menstrual cycle in women. M. Mihm, S. Gangooly & S. Muttukrishna, Animal Reproduction Cycle, april 2011.

Why do menstrual cycles vary? Helloclue.com, december 2016.

The Length and Variability of the Human Menstrual Cycle. Journal of the American Medical Association, februari 1968.

Dysmenorrhea. American Family Physician, augustus, 2021.

Information bias in health research: definition, pitfalls, and adjustment methods. A. Althubaiti, Journal of Multidisciplinary Healthcare, mei 2016. 

Period Power. Maisi Hill, 2019

Effect of yogasanas on menstrual cramps in young adult females with primary dysmenorrhea. International Journal of Physiotherapy and Research, juni 2019.

Elevation of pain threshold by vaginal stimulation in women. B. Whipple & B. R. Komisaruk, Pain, april 1985.

Foto: Earl Wilcox via Unsplash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een bezoek aan twee evangelische kerken in Antwerpen

Terwijl het aantal kerkgangers in België daalt, groeit het aantal migrantenkerken gestaag. In Groot-Antwerpen zijn momenteel 165 buitenlandse evangelische kerken, waarvan ongeveer 16 in het district Merksem. Twee van deze gemeenschappen die iedere zondag samenkomen zijn de Faith Foundation en de Presbyterian Church of Cameroon, die ik een bezoek bracht. Rond 11 uur parkeert een […]

Read More

Een rookmelder in ons hoofd

Angst houdt je in leven. Dat wisten onze voorouders al. Ouders zeggen dus best tegen hun kind: “Ik begrijp dat je bang bent, maar je gaat het toch doen,” in plaats van “Wees maar niet bang”. Bang zijn is namelijk een natuurlijke reactie. Het is goed dat we dingen eng vinden. Maar wat gebeurt er in ons lichaam […]

Read More

Zouden religies de planeet kunnen redden?

De secularisering van maatschappijen zou funest kunnen zijn voor de planeet. Ik ben niet religieus, en weet ook niet genoeg van religies af om grote conclusies te trekken over de rol van religie en het omgaan met de planeet, maar dat de planeet onder secularisatie lijdt, geloof ik wel. Onlangs las ik een artikel van oud-collega […]

Read More